Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi irányelvek

Nagy örömünkre szolgál, hogy érdeklődést tanúsított vállalkozásunk iránt. A Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Irányításának kiemelt prioritása az adatvédelem. A Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Internetes oldalainak használata. lehetséges a személyes adatok feltüntetése nélkül; Ha azonban az adatközlő weboldalunkon keresztül speciális vállalati szolgáltatásokat kíván használni, a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és nincs törvényi alapja az ilyen feldolgozásnak, általában az érintetttől kapunk hozzájárulást.

A személyes adatok feldolgozása, mint például az adatalany neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma mindig összhangban van az általános adatvédelmi szabályzattal (GDPR) és az országspecifikus adatvédelemnek megfelelően a Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó szabályozások. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal vállalkozásunk szeretné tájékoztatni a nagyközönséget az általunk gyűjtött, használt és feldolgozott személyes adatok természetéről, hatóköréről és céljáról. Ezenkívül az adatalanyokat ezen adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatják azokról a jogokról, amelyekre jogosultak.

A vezérlő, a Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre a weboldalon feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Azonban az internet alapú adatátvitelek elvileg biztonsági hiányosságok lehetnek, így az abszolút védelem nem biztosítható. Emiatt minden adatközlő személy szabadon továbbíthatja a személyes adatokat más eszközökkel, például telefonon.

1. Fogalommeghatározások

A Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadására használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség számára, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először meg kell magyaráznunk a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adatok

  Személyes adatok: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“adatalanyra”) vonatkozó információk. Az azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóval, például névvel, azonosítószámmal, helyadattal, online azonosítóval vagy egy vagy több, a fizikai, élettani, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását.

 • b) Az adatalany

  Az adatalany minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős adatfeldolgozó dolgozza fel.

 • c) Feldolgozás

  A feldolgozás minden olyan művelet vagy műveletcsoport, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatokon keresztül, akár automatizált módon, akár gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszanyerés, konzultáció, felhasználás, átruházás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

 • d) A feldolgozás korlátozása

  A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőben a feldolgozásukat korlátozzák.

 • e) Profilozás

  A profilolás a személyes adatoknak a természetes személyre vonatkozó egyes személyes szempontok értékelésére szolgáló személyes adatok felhasználását magában foglaló személyes adatok automatizált feldolgozását jelenti, különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes preferenciáira vonatkozó szempontok elemzésére vagy megjósolására , érdekek, megbízhatóság, viselkedés, helyszín vagy mozgások.

 • f) Pseudonosítás

  A pszeudonosítás a személyes adatok feldolgozása oly módon, hogy a személyes adatok többé nem használhatók fel további adatok felhasználása nélkül, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak annak biztosítására, hogy hogy a személyes adatokat nem azonosított vagy azonosítható természetes személynek tulajdonítják.

 • g) A feldolgozásért felelős vezérlő vagy vezérlő

  A feldolgozásért felelős adatkezelő vagy adatkezelő a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközeit; amennyiben az ilyen feldolgozás céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelő vagy a kinevezésére vonatkozó különleges kritériumok uniós vagy tagállami jogszabályok szerint biztosíthatók.

 • h) Processzor

  A processzor természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat.

 • i) címzett

  A kedvezményezett természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelyhez a személyes adatokat nyilvánosságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem. Azok a hatóságok azonban, amelyek az uniós vagy a tagállami jogszabályokkal összhangban egy adott vizsgálat keretében személyes adatokat kaphatnak, nem tekinthetők címzetteknek; ezeknek az adatoknak az említett hatóságok általi feldolgozása a feldolgozás céljai szerint megfelel az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 • j) Harmadik fél

  Harmadik fél természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, kivéve az érintettet, az adatkezelőt, a feldolgozót és azokat a személyeket, akik az adatkezelő vagy a feldolgozó közvetlen felügyelete alatt személyes adatok feldolgozására jogosultak.

 • k) Engedélyezés

  Az adatalany beleegyezése minden olyan szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű megjelölés, amelyre az érintett kívánja, hogy nyilatkozattal vagy egyértelműen megerősítő cselekvéssel egyetértést jelent a vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban .

2. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban érvényes adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó egyéb rendelkezések tekintetében az adatkezelő:

Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Budai Nagy Antal utca 49.

2083 Solymár

Magyarország

Telefon: +36-70-425-0301

E-mail: hermanfanni@gmail.com

Weboldal: www.alvas.eu

3. Cookie-k

A Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Internetes oldalai cookie-kat használjon. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket internetes böngészőn keresztül számítógépes rendszerben tárolnak.

Sok internetes oldal és szerver cookie-kat használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Olyan karakterláncból áll, amelyen az internetes oldalak és kiszolgálók hozzárendelhetők az adott böngészőhöz, amelybe a sütit tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és kiszolgálók számára, hogy megkülönböztessék a dák egyéni böngészőjét más internetes böngészőktől függően, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Egy adott internetes böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosító használatával.

Sütik használatával a Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a weboldal felhasználói számára olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat nyújt, amelyek a cookie-beállítás nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookie segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok optimalizálhatók a felhasználó szemében. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy – amint azt korábban említettük – felismertük weboldalainkat. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a honlapunk használatát. A cookie-kat használó weboldal felhasználónak, például nem kell belépnie a hozzáférési adatokhoz minden alkalommal, amikor a weboldalt elérik, mert ezt átveszi a weboldal, és a cookie így tárolódik a felhasználó számítógépes rendszerében. Egy másik példa az online boltban lévő bevásárlókocsi süti. Az online áruház emlékezik az olyan cikkekre, amelyeket az ügyfél a cookie-n keresztül a virtuális bevásárlókocsiba helyezett.

Az adatalany bármikor megakadályozhatja weboldalunkon keresztül a cookie-k beállítását az internetböngésző megfelelő beállítása révén, és így véglegesen tagadhatja a cookie-k beállítását. Továbbá a már beállított cookie-k bármikor törölhetők internetböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével. Ez minden népszerű Internet böngészőben lehetséges. Ha az adatalany kikapcsolja a cookie-k beállítását az internetböngészőben, akkor nem minden weboldalunk funkciói használhatók teljes mértékben.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Honlapja összegyűjt egy sor általános információt és információt, amikor egy adatalany vagy egy automatizált rendszer felhívja a weboldalt. Ez az általános adat és információ tárolódik a kiszolgáló naplófájljaiba. A gyűjtött (1) használt böngésző típusok és verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) a weboldal, ahonnan egy hozzáférési rendszer eléri honlapunkat (ún. Referrerek), (4) (6) az internetes protokoll címét (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatóját, valamint (8) az egyéb hasonló adatokat és információ, amelyet az információtechnológiai rendszerünk elleni támadások esetén használhatunk.

Ezen általános adatok és információk felhasználásával a Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem von le következtetéseket az érintettről. Inkább ezekre az információkra van szükség, hogy (1) helyesen töltsük be weboldalunk tartalmát, (2) optimalizálja weboldalunk tartalmát és hirdetését, (3) biztosítsa informatikai rendszereink és honlaptechnológiánk hosszú távú életképességét , és (4) a bűnüldözési hatóságoknak a számítógépes támadás esetén büntetőeljáráshoz szükséges információkkal kell rendelkezniük. Ezért a Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat, azzal a céllal, hogy növeljük vállalkozásunk adatvédelmi és adatbiztonságát, és biztosítsuk az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét.

5. Regisztráció honlapunkon

Az adatkezelőnek lehetősége van arra, hogy a személyes adatok feltüntetésével regisztráljon az adatkezelő honlapján. Mely személyes adatokat továbbítanak a vezérlőnek a bejegyzéshez használt megfelelő bemeneti maszk határozza meg. Az adatalany által bevitt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő belső használatra és saját céljaira tárolja és tárolja. A vezérlő kérheti egy vagy több processzor (pl. Csomagszolgálat) átvitelét, amely személyes adatokat is felhasznál, belső célra, amely a vezérlőnek tulajdonítható.

Az adatkezelő honlapján történő regisztrációval az internetszolgáltató (ISP) által kiosztott és az adatalany által használt és a regisztráció időpontját is használó IP-címet is tárolja. Ezen adatok tárolása háttérbe szorul, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk szolgáltatásaink visszaélésszerű használatát, és szükség esetén lehetővé tegyük az elkövetett bűncselekmények kivizsgálását. Emiatt az adatok tárolása szükséges a vezérlő biztosításához. Ezeket az adatokat nem továbbítják harmadik személyeknek, kivéve, ha törvényi kötelezettség terheli az adatok átadását, vagy ha az átruházás büntetőeljárás célját szolgálja.

Az adatalany nyilvántartásba vétele – a személyes adatok önkéntes megjelölésével – lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy olyan adattartalom tartalmat vagy szolgáltatásokat kínáljon, amelyek kizárólag a regisztrált felhasználók számára a szóban forgó ügy jellege miatt ajánlhatók fel. A regisztrált személyek bármikor megváltoztathatják a regisztrálás során megadott személyes adatokat, vagy teljesen törölhetik őket az adatkezelő adatállományából.

Az adatkezelő minden esetben kérésre tájékoztatást ad minden egyes adatalanynak arról, hogy milyen személyes adatokat tárol az érintettről. Ezenkívül az adatkezelő az érintett kérésére vagy adatairól kijavítja vagy törli a személyes adatokat, amennyiben nincsenek kötelező tárolási kötelezettségek. E tekintetben az adatkezelő alkalmazottai teljes körűen elérhetőek az érintett személyként.

6. Kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül

A Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Honlapja olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalati gyors elektronikus kapcsolatot, valamint közvetlen kommunikációt velünk, amely magában foglalja az úgynevezett elektronikus levél (e-mail cím) általános címét is. Ha az adatalany e-mailen vagy kapcsolattartási formán keresztül kapcsolatba lép a vezérlővel, az adatalany által továbbított személyes adatok automatikusan tárolódnak. Az adatkezelő által önkéntes alapon továbbított személyes adatokat az adatfeldolgozás vagy az adatkezelés céljából történő tárolás céljából tárolják. A személyes adatok harmadik félnek történő átadása.

7. A személyes adatok rutin törlése és blokkolása

Az adatkezelő az adatkezelő személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges idő alatt dolgozza fel és tárolja, vagy amennyiben azt az európai jogalkotó vagy más törvényhozók olyan jogszabályokban vagy jogszabályokban biztosítják, amelyekre az adatkezelő vonatkozik nak nek.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes törvényhozó által meghatározott tárolási idő lejár, a személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendszeresen blokkolják vagy törlik.

8. Az érintett jogai

 • a) A visszaigazolás joga

  Az európai jogalkotónak minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől megkaphassa annak megerősítését, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem. Ha az adatalany élni kívánja e megerősítési joggal, bármikor felveheti az adatkezelő bármely alkalmazottját.

 • b) Hozzáférési jog

  Minden jogalanynak joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó megkaphassa az adatkezelőtől az általa tárolt személyes adatairól és az információ másolatáról szóló ingyenes információkat. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára biztosítják az alábbi információkhoz való hozzáférést:

  • a feldolgozás célja;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatait nyilvánosságra hozták vagy fogják nyilvánosságra hozni, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben részesülők;
  • ahol lehetséges, a tervezett időszakot, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha ez nem lehetséges, az említett időszak meghatározására használt kritériumok;
  • az adatkezelőnek a személyes adatok javításával vagy törlésével kapcsolatos kérése, illetve az adatalany személyes adatainak feldolgozásának korlátozása, illetve az ilyen feldolgozás ellen kifogás kérése;
  • a panasz benyújtásának jogát a felügyeleti hatósághoz;
  • ahol a személyes adatokat nem gyűjtik az adatalanyról, minden rendelkezésre álló információ forrásukról;
  • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, és legalábbis ezekben az esetekben az értelmezhető logikával kapcsolatos lényeges információk, valamint a megvalósítás jelentősége és tervezett következményei ilyen feldolgozás az érintett számára.

  Továbbá az érintettnek joga van ahhoz, hogy információt szerezzen arról, hogy a személyes adatokat átruházták-e egy harmadik országra vagy egy nemzetközi szervezetre. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatni az átruházással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

  Ha egy adatalany igénybe kívánja venni e hozzáférési jogot, bármikor felveheti az adatkezelő bármely alkalmazottját.

 • c) A helyesbítéshez való jog

  Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára, hogy indokolatlan késedelem nélkül megkaphassa az adatkezelőtől az őt érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését. A feldolgozás céljait figyelembe véve az érintettnek joga van ahhoz, hogy hiányos személyes adatokat töltsön ki, beleértve kiegészítő nyilatkozatot is.

  Ha az adatalany ezt a jogot helyesbítésre kívánja használni, bármikor felveheti az adatkezelő bármely alkalmazottját.

 • d) törlési jog (elfelejtendő)

  Az európai jogalkotó minden adathoz az európai jogalkotónak joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül megkaphassa az őt érintő személyes adatok törlését, és az adatkezelő köteles a személyes adatokat törlése indokolatlan késedelem nélkül, amennyiben az alábbi indokok egyike mindaddig, amíg a feldolgozás nem szükséges:

  • A személyes adatok már nem szükségesek az összegyűjtött vagy más módon feldolgozott célokhoz képest.
  • Az adatalany visszavonja az engedélyt, amelyre a feldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján történik, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
  • Az adatalany kifogásolja a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást, és a feldolgozásra vonatkozóan nincsen nyomós, jogos indok, vagy az adatalany a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerinti feldolgozás tárgyát képezi.
  • A személyes adatokat jogellenesen feldolgozták.
  • A személyes adatokat törölni kell az uniós vagy tagállami jogszabályok szerinti jogi kötelezettségnek való megfeleléshez, amelyre az adatkezelő vonatkozik.
  • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalombiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték össze.

  Ha a fenti okok egyike vonatkozik rá, és az adatalany kérni kívánja a Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Által tárolt személyes adatok törlését, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. azonnal biztosítja a törlési kérelem azonnali betartását.

  Amennyiben az adatkezelő személyes adatokat nyilvánosságra hozott és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles törölni a személyes adatokat, az adatkezelő – a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtás költségeit figyelembe véve – ésszerű lépéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is. a személyes adatok feldolgozását végző adatkezelők, akiket az adatkezelő kérte az ilyen adatkezelőktől az ilyen személyes adatokra mutató linkekről, másolatokról vagy azok másolásáról, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az egyes esetekben gondoskodik a szükséges intézkedésekről.

 • e) A feldolgozás korlátozásának joga

  Minden egyes érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó megkaphassa az adatkezelőtől a feldolgozás korlátozását, ha az alábbiak egyike érvényes:

  • A személyes adatok pontosságát vitatja az érintett, egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
  • A feldolgozás jogellenes, és az adatalany tiltakozik a személyes adatok törlésével és a kérésekkel szemben a használatuk korlátozása helyett.
  • Az adatkezelőnek többé nincs szüksége a személyes adatok feldolgozás céljából történő feldolgozására, de az adatalany az állítólagos jogi követelések létrehozására, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.
  • Az adatalany kifogásolta a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást, annak ellenőrzéséig, hogy az adatkezelő jogszerű okok felülbírálják-e az érintett személyét.

  Ha a fent említett feltételek egyike teljesül, és az adatalany kérni kívánja a Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását, bármikor felveheti az adatkezelő bármely alkalmazottját. A Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. megszervezi a feldolgozás korlátozását.

 • f) Az adatok hordozhatóságának joga

  Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára, hogy megkapja az őt érintő személyes adatokat, amelyet az adatkezelőnek nyújtott, strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában. Joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek átadja anélkül, hogy akadályozná az adatkezelőt, amelyhez a személyes adatokat megadták, amennyiben a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul a GDPR-t vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontját vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződést, és a feldolgozást automatizált módon végzik, amennyiben a feldolgozás nem szükséges közfeladatot ellátó feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott hatósági jogkör gyakorlása során.

  Ezenkívül a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adatátadáshoz való jogának gyakorlása során az érintettnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatok közvetlenül az egyik vezérlőtől a másikig továbbíthatók legyenek, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, és amikor ilyen hátrányosan befolyásolják mások jogait és szabadságait.

  Az adatátvitelhez való jog érvényesítéséhez az adatalany bármikor felveheti a kapcsolatot a Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Bármely alkalmazottjával.

 • g) A kifogás joga

  Az európai jogalkotó minden érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy saját helyzetére vonatkozó okokból bármikor az e) vagy f) pontján alapuló személyes adatok feldolgozására kifogást emeljen ) a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése alapján. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

  A Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a kifogás esetén nem továbbítja a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatfeldolgozás kényszerítő jogos indokait, amelyek felülbírálják az érintettek érdekeit, jogait és szabadságait, illetve a jogi követelések létrehozását, gyakorlását vagy védelmét.

  Ha a Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a személyes adatokat közvetlen marketing célokra dolgozza fel, az érintettnek bármikor jogában áll az őt érintő személyes adatok feldolgozásáért az ilyen forgalomba hozatalért. Ez olyan mértékű profilalkotásra vonatkozik, amely az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az adatalany tiltakozik a Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a közvetlen marketing célú feldolgozáshoz a Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a személyes adatokat nem fogják feldolgozni e célból.

  Ezenkívül az érintettnek joga van saját helyzetével kapcsolatos okokból kifogásolni a Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Által őt érintő személyes adatok feldolgozását. tudományos vagy történeti kutatási célokra vagy statisztikai célokra a GDPR 89. cikkének (1) bekezdése alapján, kivéve, ha a feldolgozás közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges.

  A kifogás joga gyakorlása érdekében az adatalany kapcsolatba léphet a Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Minden alkalmazottjával. Ezen túlmenően az adatalany az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben ingyenes, és a 2002/58 irányelv / EC-nek, hogy a technikai előírásokkal automatizált eszközökkel kifogásolja a jogát.

 • h) automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

  Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára arra, hogy ne kizárólag olyan automatizált feldolgozáson alapuló döntést hozzon, amely kizárólag az automatizált feldolgozáson alapul, beleértve a profilalkotást is, amely joghatással jár az őt érintő joghatással szemben, vagy hasonlóan jelentősen érinti őt, (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az uniós vagy tagállami jogszabályok nem engedélyezik, amelyekre az adatkezelő vonatkozik, és amely szintén előírja megfelelő intézkedéseket hoz az érintett jogainak és szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, vagy (3) nem az adatalany explicit beleegyezésén alapul.

  Ha a határozat (1) az adatalany és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az adatalany explicit beleegyezésén alapul, a Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. megfelelő intézkedéseket hoz az érintett jogainak és szabadságainak és törvényes érdekeinek védelmére, legalább az adatkezelő emberi beavatkozásának megszerzéséhez való joga, véleménye kifejtése és a határozat vitatása érdekében.

  Ha az adatalany az automatizált egyéni döntéshozatalra vonatkozó jogokat kívánja gyakorolni, bármikor felveheti a kapcsolatot a Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Bármely alkalmazottjával.

 • i) Az adatvédelmi engedély visszavonására vonatkozó jog

  Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását a személyes adatai feldolgozásához.

  Ha az adatalany a beleegyezés visszavonásának jogát kívánja élni, bármikor felveheti a kapcsolatot a Sleepwellness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Bármely alkalmazottjával.

9. Adatvédelmi rendelkezések az AddThis alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon az adatkezelő beépítette a AddThis vállalati összetevőit. AddThis egy úgynevezett könyvjelző szolgáltató. A szolgáltatás lehetővé teszi az internetes oldalak egyszerűbb könyvjelzőit gombok segítségével. Az egérrel az AddThis elemre kattintva, vagy rákattintva megjelennek a könyvjelző- és megosztási szolgáltatások listája. A AddThis több mint 15 millió weboldalra van használva, és a gombok a működési vállalkozás adatai szerint évente több mint 20 milliárd alkalommal kerülnek megjelenítésre.

A AddThis üzemeltetője AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Bécs, VA 22182, Egyesült Államok.

Azáltal, hogy felhívja a szabályozó által működtetett és az AddThis összetevő integrált oldalainak egyikét, az érintett internetes böngészője automatikusan megkéri az adott AddThis komponenst, hogy töltse le az adatokat a weboldalról www.addthis.com. Ezen technikai eljárás keretein belül az AddThis tájékoztatást kap a látogatásról és a weboldal egyedi egyedi oldaláról, amelyet az adatalany az informatika segítségével használ. Ezenkívül az AddThis tájékoztatást kap az internetszolgáltató (ISP) által rendelt számítógépes rendszer IP-címéről, amelyet az adatalany, a böngésző típusa és nyelve, a weboldalunk előtt elérni kívánt weboldal, a dátum és az idő a honlapunkon tett látogatás. A AddThis ezen adatok felhasználásával névtelen felhasználói profilokat hoz létre.

Az AddThis a személyre szabott és érdeklődésen alapuló hirdetéseket jelenít meg a vállalkozás által beállított cookie alapján. Ez a cookie elemzi az adatalany által használt számítógépes rendszer egyéni szörfös viselkedését. A cookie a számítógépes kimenő látogatásokat az internetes oldalakra menti.

Az adatalany bármikor megakadályozhatja weboldalunkon keresztül a cookie-k beállítását az internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná, hogy az AddThis cookie-t állítson be az adatalany informatikai rendszerén. A cookie-kat az AddThis is bármikor törölheti egy internetes böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Az adatalanynak lehetősége van arra is, hogy az AddThis által a személyes adatok feldolgozásáért állandóan kifogást emeljen. Ebből a célból az adatalanynak a http://www.addthis.com/privacy/opt -out linkre kattintva ki kell kapcsolnia az opt-out gombot, amely beállítja az opt-out cookie-t. Az erre a célra használt opt-out cookie az adatalany által használt informatikai rendszerbe kerül. Ha az adatalany törli a cookie-kat a rendszeréből, akkor az érintettnek ismét fel kell hívnia a kapcsolatot, és új opt-out cookie-t kell beállítania.

Az opt-out cookie beállításával azonban fennáll annak a lehetősége, hogy az adatkezelő nem tudja teljes mértékben felhasználni az adatkezelő weboldalát.

Az AddThis vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy címen érhetők el.

10. Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon az adatkezelő beépítette a vállalati Facebook komponenseit. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat az interneten, az online közösségben folytatott szociális találkozók helyszíne, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással és virtuális térben kommunikáljanak egymással. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti jellegű információkat szolgáltasson. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózati felhasználók számára, hogy a barátok kérései révén magába foglalják a privát profilok létrehozását, fényképek és hálózatok feltöltését.

A Facebook üzemeltetője Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha egy személy az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, az adatkezelő a Facebook Ireland Ltd., a Grand Canal Square, a Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Az internetes oldal egyikének, amely az adatkezelő által működtetett, és amelyhez egy Facebook-összetevő (Facebook bővítmény) integrálódott, az adatfeldolgozó informatikai rendszerének webböngészője automatikusan kéri, hogy töltse le a megfelelő Facebook összetevőt a Facebookról a Facebook összetevőn keresztül. Az összes Facebook-bővítmény áttekintése a https://developers.facebook.com/docs/plugins/ címen érhető el. A technikai eljárás során a Facebook tudatában van annak, hogy a weboldalunk mely al-oldalát látogatta az adatalany.

Ha az adatalany egyszerre jelentkezik be a Facebook-on, a Facebook felismeri az internetes oldalunkkal kapcsolatos minden felkérést, és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartama alatt – mely internetes részterületünk oldalt az adatalany látogatta. Ezt az információt a Facebook-összetevőn keresztül gyűjtik össze, és az érintett Facebook-fiókjához kapcsolódik. Ha az adatalany a weboldalunkba integrált Facebook gombok valamelyikére kattint, pl. A “Like” gombot, vagy ha az adatalany észrevételt tesz, akkor a Facebook megegyezik ezen adatokkal az adatalany személyes Facebook felhasználói fiókjával, és tárolja a személyes adatok.

A Facebook Facebook-on keresztül mindig megkapja az adatalany honlapjáról való meglátogatását, amikor az adatalany egyszerre jelentkezik a Facebook-on a weboldalunkon való hívás idején. Ez megtörténik függetlenül attól, hogy az adatalany a Facebook komponensre kattint, vagy sem. Ha az ilyen információ továbbítása a Facebook-ra nem kívánatos az érintett számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha bejelentkezik a Facebook számlájáról, mielőtt honlapunkra felszólít.

A Facebook által közzétett, a https://facebook.com/about/privacy/ címen elérhető adatvédelmi irányelv tájékoztatást nyújt a személyes adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról a Facebook-on keresztül. Ezenkívül megmagyarázzuk, hogy a Facebook beállítási lehetőségei milyen módon védik az adatalany magánéletét. Ezenkívül különböző konfigurációs beállítások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatátvitelnek a Facebookon történő eltávolítását. Ezeket az alkalmazásokat az adatalany használhatja a Facebookon keresztüli adatátvitel megszüntetésére.

11. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásával és használatával kapcsolatban (névtelenítési funkcióval)

Ezen a webhelyen az adatkezelő integrálta a Google Analytics elemét (az anonymizer funkcióval). A Google Analytics webes elemzési szolgáltatás. A webes elemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webes elemző szolgáltatás többek között olyan adatokat gyűjt össze a webhelyről, amelyről egy személy jött (úgynevezett referrer), mely aloldalakat látogattak meg, illetve milyen gyakorisággal és milyen időtartamra nézett egy aloldal. A webes elemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésének elvégzésére használják.

A Google Analytics elem üzemeltetője a Google Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google Analytics segítségével végzett webes elemzéseknél a vezérlő az “_gat. _AnonymizeIp” alkalmazást használja. Ennek az alkalmazásnak az alkalmazásával az internetes kapcsolat IP-címét a Google rövidíti, és névtelenül adja meg honlapjainknak az Európai Unió valamely tagállama vagy egy másik Szerződő Állam hozzáférését az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz.

A Google Analytics elemének célja, hogy elemezze a webhelyünk forgalmát. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat többek között felméri weboldalunk használatának értékelésére, valamint internetes jelentések készítésére, amelyek weboldalainkat bemutatják, és más szolgáltatásokat nyújtanak internetes oldalunk használatával kapcsolatban.

A Google Analytics cookie-t helyez el az adatalany informatikai rendszerére. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük. A cookie beállításával a Google engedélyezi honlapunk használatának elemzését. Az internetes oldal egyikének, amelyre a vezérlő működik, és amelybe a Google Analytics elemet integrálták, az érintettek információtechnológiai rendszerének internetböngészője automatikusan továbbítja az adatokat a Google Analytics elem az online hirdetés és a jutalékok rendezése céljából a Google számára. E technikai eljárás során a vállalat a Google személyes adatait ismerte fel, például az adatalany IP-címét, amely a Google számára szolgál többek között a látogatók eredetének és a kattintások megismerésének,

A cookie-t olyan személyes adatok tárolására használják, mint például a hozzáférési idő, a hozzáférés helyszíne és a weboldal látogatóinak gyakorisága. Az internetes oldalunkon tett látogatások során az ilyen személyes adatokat, köztük az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat átadhatja harmadik feleknek.

Az adatalany – a fentiek szerint – bármikor megakadályozhatja a cookie-k weblapunkon történő beállítását az alkalmazott böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetes böngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google Analytics számára, hogy cookie-t állítson be az adatalany informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google Analytics által már használt cookie-k bármikor törlődhetnek böngészőn vagy más szoftveren keresztül.

Ezenkívül az adatalanynak lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google Analytics által létrehozott, a weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtéséért, valamint ezen adatok Google általi feldolgozásáért, valamint annak lehetőségétől, hogy kizárjon ilyen . E célból az érintettnek le kell töltenie egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout hivatkozás alatt és telepítenie kell. Ez a böngészőbővítmény a Google Analytics segítségével javasolja JavaScript használatát, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk esetleg nem kerülnek továbbításra a Google Analytics szolgáltatásban. A böngésző bővítményeinek telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az adatalany informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményeket a Google Analytics letiltásához.

A Google további információi és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések letölthetők a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen és a http://www.google.com/analytics/terms/us címen. html. A Google Analytics további magyarázata a https://www.google.com/analytics/ https://www.google.com/analytics/ címen található.

12. Adatvédelmi rendelkezések a Google Remarketing alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen az adatkezelő beépítette a Google Remarketing szolgáltatásait. A Google remarketing a Google AdWords egyik funkciója, amely lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy olyan hirdetéseket jelenítsen meg az internethasználók számára, akik korábban a vállalati webhelyen tartózkodtak. A Google remarketing integrációja ezért lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy felhasználóalapú hirdetéseket hozzon létre, és így releváns hirdetéseket jelenítsen meg az érdeklődő internetezők számára.

A Google Remarketing szolgáltatások üzemeltetője a Google Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google remarketing célja a releváns hirdetések beillesztése. A Google remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg a Google hálózaton vagy más olyan weboldalakon, amelyek az egyéni igényeken alapulnak, és megfelelnek az internethasználók érdekeinek.

A Google Remarketing cookie-t állít be az adatalany informatikai rendszerén. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük. A cookie beállításával a Google lehetővé teszi honlapunk látogatóinak felismerését, ha olyan egymást követő weboldalakat hív fel, amelyek szintén a Google hirdetési hálózatának tagjai. Minden olyan internetes oldalon, ahol a szolgáltatást a Google Remarketing integrálja, az érintett webes böngészője automatikusan azonosítja a Google-t. E technikai eljárás során a Google olyan személyes adatokat kap, mint a felhasználó IP-címe vagy szörfözéses viselkedése, amelyet a Google többek között a releváns hirdetések beillesztésére használ.

A cookie-t személyes adatok tárolására használják, például az interneten látogatott internetes oldalakon. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk az internetes oldalainkat, az adatok, beleértve az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét is, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat átadhatja harmadik feleknek.

Az adatalany – a fentiek szerint – bármikor megakadályozhatja a cookie-k weblapunkon történő beállítását az alkalmazott böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google számára, hogy cookie-t állítson be az adatalany informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google által már használt cookie-k bármikor törlődhetnek böngészőn vagy más szoftveren keresztül.

Ezenkívül az adatalanynak lehetősége van arra, hogy kifogásolja a Google érdeklődésen alapuló hirdetését. E célból az adatalanynak fel kell hívnia a www.google.de/settings/ads címre mutató linket, és meg kell adnia az adatalany által használt minden internetböngészőben a kívánt beállításokat.

A Google további információi és a Google tényleges adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen érhetők el.

13. Adatvédelmi rendelkezések a Google-AdWords alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen az adatkezelő beépítette a Google AdWords programot. A Google AdWords az internetes hirdetések szolgáltatása, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotor eredményei és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy előzetesen definiálják azokat a kulcsszavakat, amelyek segítségével a Google keresési találataiban szereplő hirdetés csak akkor jelenik meg, amikor a felhasználó a keresőmotort felhasználja a kulcsszóhoz kapcsolódó keresési eredmények lekérésére. A Google hirdetési hálózatában a hirdetéseket az érintett weboldalakra osztják fel automatikus algoritmus segítségével, figyelembe véve a korábban meghatározott kulcsszavakat.

A Google AdWords üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google AdWords célja a weboldalunk promóciója a releváns hirdetések harmadik felek weboldalain, valamint a Google keresőmotorjának eredményei és harmadik fél hirdetésének beillesztése révén.

Ha egy adatalany egy Google-hirdetésen keresztül jut el weboldalunkhoz, egy konverziós cookie-t helyeznek el az adatalany informatikai rendszerén keresztül a Google-on keresztül. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük. A konverziós cookie 30 nap elteltével elveszti érvényességét, és nem használja fel az érintettet. Ha a cookie nem járt le, akkor a konverziós cookie-t használják annak ellenőrzésére, hogy bizonyos aloldalakat, például egy online boltrendszeren lévő bevásárlókosarat felkerestek a weboldalunkon. A konverziós cookie révén a Google és az adatkezelő is meg tudja érteni, hogy az a személy, aki elérte az AdWords hirdetést webhelyünkön, értékesítést hozott létre, vagyis végrehajtotta vagy visszavonta az értékesítést.

A konverziós cookie használatával gyűjtött adatokat és információkat a Google használta weboldalunk látogatási statisztikáinak létrehozásához. Ezeket a látogatási statisztikákat azért használják, hogy meghatározzák az AdWords hirdetésekkel kiszolgált összes felhasználó számát, hogy megbizonyosodjon az egyes AdWords hirdetések sikereiről vagy kudarcairól, és hogy optimalizálja AdWords hirdetéseinket a jövőben. Sem a cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak információt a Google-tól, amely képes azonosítani az érintettet.

A konverziós cookie tárolja a személyes adatokat, például az interneten látogatott internetes oldalakat. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk az internetes oldalainkat, az adatok, beleértve az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét is, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat átadhatja harmadik feleknek.

Az adatalany bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását weboldalunkon keresztül, amint azt már korábban említettük, az alkalmazott internetes böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tagadják a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google számára, hogy egy konverziós cookie-t helyezzen az adatfeldolgozó informatikai rendszerére. Ezenkívül a Google AdWords által beállított cookie bármikor törölhető az internetböngésző vagy egyéb szoftverprogramok segítségével.

Az adatalanynak lehetősége van kifogásolni a Google érdeklődésen alapuló hirdetését. Ezért az adatalanynak hozzáférést kell biztosítania a www.google.de/settings/ads linktől mindegyik böngészőhöz, és meg kell adnia a kívánt beállításokat.

A Google további információi és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések letölthetők a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen.

14. Az Instagram alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Ezen a weboldalon a vezérlő beépítette az Instagram szolgáltatás szolgáltatásait. Az Instagram olyan szolgáltatás, amely audiovizuális platformként minősíthető, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fotókat és videókat oszthassanak meg, valamint terjesszék az ilyen adatokat más közösségi hálózatokra.

Az Instagram által kínált szolgáltatások üzemeltetője az Instagram LLC, a 1 Hacker Way, a 14 első emelet, Menlo Park, CA, Egyesült Államok.

Az internetes oldal egyikének, amely a vezérlő által működtetett, és amelyen egy Instagram komponens (Insta gomb) került beépítésre, az adatalany informatikai rendszerének internetböngészőjét automatikusan kéri az Instagram megfelelő Instagram komponensének megjelenítéséhez. Ezen technikai eljárás során az Instagram tudomást szerez arról, hogy az adott weboldal melyik aloldalát látogatta meg.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezett az Instagram-on, az Instagram az internetes oldalunkon minden alkalommal felhívja az ügyintézőt, és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartama alatt – mely internetes oldalunk oldalt az adatalany látogatta. Ezeket az információkat az Instagram összetevőn keresztül gyűjtik össze, és az érintett személy Instagram-fiókjához kapcsolódik. Ha az adattábla az Instagram egyik gombjára kattint, akkor az Instagram megegyezik ezekkel az adatokkal az érintett személy személyes Instagram felhasználói fiókjával és tárolja a személyes adatokat.

Az Instagram az Instagram komponensen keresztül kap információt arról, hogy az adatalany meglátogatta honlapunkat, feltéve, hogy az érintett az Instagramban bejelentkezett a weboldalunkra történő hívás időpontjában. Ez megtörténik függetlenül attól, hogy a személy rákattint az Instagram gombra, vagy sem. Ha az Instagramnak ilyen információ továbbítása nem kívánatos az adatalany számára, akkor megakadályozhatja ezt azáltal, hogy bejelentkezik az Instagram számlájáról, mielőtt honlapunkra felhívást kezdeményez.

Az Instagram további információi és az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezések letölthetők a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ címen.

15. Adatvédelmi rendelkezések a YouTube alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen a vezérlő integrálta a YouTube komponenseit. A YouTube egy olyan internetes videoportál, amely lehetővé teszi a videokiadók számára, hogy videoklipeket és más felhasználókat ingyen teremtsenek meg, amely szabadon megtekintheti, áttekintheti és megjegyezheti is őket. A YouTube lehetővé teszi a különböző típusú videók közzétételét, így az internetes portálon keresztül elérheti a teljes filmeket és tévéműsorokat, valamint a felhasználók által készített videókat, előadókat és videókat.

A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC, a 901 Cherry Ave., a San Bruno, CA 94066, az Egyesült Államok. A YouTube, LLC a Google Inc. leányvállalata, az 1600-as Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

Az internetes oldal egyikének, amelyet az adatkezelő működtet, és amelyen egy YouTube-komponens (YouTube videó) került beépítésre, automatikusan felhívja az adatalany informatikai rendszerének internetböngészőjét letöltheti a megfelelő YouTube-összetevő megjelenítését. További információ a YouTube-ról a https://www.youtube.com/yt/about/en/ címen érhető el. E technikai eljárás során a YouTube és a Google tudomással bír arról, hogy a weboldalunk mely aloldalát látogatta az adatalany.

Ha az adatalany bejelentkezett a YouTube-on, a YouTube felismeri minden olyan feljegyzést, amely egy YouTube-videót tartalmazó aloldal, melyet az internetes oldalunk egy bizonyos aloldalát az érintett vette fel. Ezt az információt a YouTube és a Google gyűjti össze, és hozzárendeli az érintett érintett YouTube-fiókjához.

A YouTube és a Google információt fog kapni a YouTube-komponensen keresztül, amelyet az érintett látogatta meg weboldalunkon, ha a weboldalunkon lévő hívás időpontjában az érintett bejelentkezett a YouTube-on; ez függetlenül attól, hogy a személy egy YouTube-videóra kattint, vagy sem. Ha az ilyen információk YouTube-ra és Google-ra történő továbbítása nem kívánatos az érintett számára, a kézbesítés megakadályozható, ha az érintett bejelentkezik saját YouTube-fiókjáról, mielőtt weboldalunkra felszólít.

A YouTube adatvédelmi rendelkezései, amelyek a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen érhetők el, a YouTube és a Google személyes adatainak gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására vonatkozó információkat tartalmaznak.

16. A feldolgozás jogalapja

Művészet. 6 (1) lit. a GDPR szolgálja a jogalapot azoknak a műveleteknek a feldolgozásához, amelyekhez hozzájárulást kapunk egy adott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyhez az adatalany részt vesz, például, amikor az adatfeldolgozás műveletek szükségesek az áruk szállításához vagy más szolgáltatások nyújtásához, akkor a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdése alapján. b GDPR. Ugyanez vonatkozik az olyan feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékünkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos vizsgálatok esetén. Társaságunkra jogi kötelezettség vonatkozik arra, hogy a személyes adatok feldolgozásához – például az adókötelezettségek teljesítéséhez – a feldolgozás az Art. 6 (1) lit. c GDPR. Ritka esetekben, a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez lenne például akkor, ha egy látogatót megsértettünk a cégünkben, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb fontos információkat továbbítanánk orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ezután a feldolgozás az Art. 6 (1) lit. d GDPR. Végül a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésén alapulhatnak. f GDPR. Ezt a jogalapot olyan feldolgozási műveletekhez használják fel, amelyekre a fent említett jogi okok egyike sem vonatkozik, amennyiben a feldolgozás a társaságunk vagy harmadik fél által folytatott jogos érdekek alkalmazásához szükséges, kivéve, ha az ilyen érdekeket felülírják az adatalany azon érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mivel azokat kifejezetten az európai jogalkotó említette. Úgy ítélte meg, hogy jogszerű érdeklődést feltételezhet, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (a 47. mondat (2) bekezdés GDPR).

17. Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekei

Ha a személyes adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésén alapul A GDPR legitim érdeke, hogy üzleti tevékenységünket a munkavállalóink ​​és a részvényesek jólétének érdekében végezzük.

18. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási idejének meghatározására használt kritériumok a megfelelő törvényes megőrzési időszak. Ezen időszak lejártát követően a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, feltéve, hogy ez már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötéséhez.

19. A személyes adatok megadása törvényes vagy szerződéses követelményként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az adatalany kötelezettsége a személyes adatok átadására; az ilyen adatok nem teljesítésének lehetséges következményei

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok átadását részben törvényi előírja (pl. Adószabályok), vagy szerződéses rendelkezésekből (pl. A szerződéses partnerről). Néha szükség lehet szerződés megkötésére, hogy az adatalany személyes adatokat szolgáltasson, amelyeket később feldolgozni kell. Az adatalany például köteles személyes adatait megadni, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok nem nyújtása azzal járna, hogy az adatalanygal kötött szerződést nem lehetett megkötni. Mielőtt az adatalany személyes adatokat szolgáltatna, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot bármelyik alkalmazottal.

20. Az automatizált döntéshozatal megléte

Mint felelős vállalat, nem használunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Ezt az adatvédelmi szabályzatot a DGD – a külső adatvédelmi tisztviselő adatvédelmigenerátorja hozta létre, amelyet a WILDE BEUGER SOLMECKE német jogászokkalegyüttműködve fejlesztettek ki Kölnben.

Call Now Button